เตรียมเรียนวิชาใหม่! วิทยาการคำนวณ ป.1 ป.4 ม.1 ม.4 เริ่มเรียนพฤษภาคม 2561

เด็กที่กำลังขึ้นชั้น ป.1 ป.4 ม.1 ม.4 ได้เจอแน่นอน เตรียมตัวไว้เลย ในเนื้อหาการเรียน จะมีทั้งสอนออกแบบและเขียนโปรแกรม การคำนวณ การแก้ปัญหา เป็นต้น เพราะการศึกษา เป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องปรับให้เหมาะกับยุคสมัยของเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

qrcode: 
https://krunoi.com/?q=node/3
barcode: 
https://krunoi.com/?q=node/3
Powered by Drupal