การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Angular Framewrok Part1

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ศึกษาและเรียนรู้ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Angular Framework  และการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL

What Will You Learn?

  • ศึกษาและเรียนรู้ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Angular Framework  และการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL

Course Content

1.แนะนำรายวิชา

  • 1.1 แนะนำรายวิชา

2.เกี่ยวกับ Angular Framework

3.การติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

4. สร้าง Project ด้วย Angular Framework

5. การสร้างคอมโพเนนต์

6. Workshop การสร้างหน้าเว็บด้วย Angular Framework

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet