วัตถุดิบในการประกอบอาหาร (ุ6 ชั่วโมง)

By patcharalak Categories: Food
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

เกี่ยวกับรายวิชา

วัตถุดิบในการประกอบอาหาร ประเภทเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผักและผลไม้ ธัญชาติและแป้ง ไขมันและน้ำมัน เครื่องเทศ และเครื่องปรุงรส การเลือกซื้อและการเก็บรักษาวัตถุดิบที่ใช้ในการะประกอบอาหาร หลักการและเทคนิคพื้นฐานในการประกอบอาหาร

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมง (จำนวนชั่วโมงชมสื่อวิดิทัศน์ 2 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์

  1. มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของวัตถุดิบต่างๆในการประกอบอาหาร
  2. สามารถเลือกซื้อและการเก็บรักษาวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้อย่างถูกต้อง
  3. สามรถเลือกใช้วัตถุดิบได้อย่างถูกต้องในการประกอบอาหาร

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมีมาก่อน

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

ประเมินผลจากการที่ผู้เรียนเข้าทำกิจกรรมครบทุก Unit และมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบ

 

What Will You Learn?

  • 1. มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของวัตถุดิบต่างๆในการประกอบอาหาร
  • 2. สามารถเลือกซื้อและการเก็บรักษาวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้อย่างถูกต้อง
  • 3. สามรถเลือกใช้วัตถุดิบได้อย่างถูกต้องในการประกอบอาหาร

Course Content

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Translate »