อาหารเพื่อสุขภาพ

By manunya Categories: Heath & Fitness
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

หลักการบริโภคอาหารให้มีสุขภาพดี  ธงโภชนาการและโภชนบัญญัติ 9 ประการของคนไทย  แนวทางการดัดแปลงการจัดปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ การออกแบบและพัฒนารายการอาหารเพื่อสุขภาพ

What Will You Learn?

  • 1. ทราบหลักการบริโภคอาหารให้มีสุขภาพดี   
  • 2. ทราบหลักการจัดปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ 
  • 3. สามารถการออกแบบและพัฒนารายการอาหารเพื่อสุขภาพ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Translate »