สร้างคอรส์ออนไลน์ ให้น่าเรียน เหมาะสำหรับ ครูออนไลน์มือใหม่

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ผู้เรียน จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การสร้าง การอัพโหลด วิดีโอ การทำข้อสอบ เก็บคลังข้อสอบ

ประเมินผลการเรียน และ สร้างประกาศนียบัตรด้วยตนเอง

What Will You Learn?

  • ได้เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรออนไลน์ ที่ให้ผู้เรียนเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Translate »