มาเริ่มต้นทำธุรกิจดิจิทัลกัน

By aj.nuttaya Categories: Business
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ความหมายและความสำคัญของธุรกิจดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล ความสำคัญของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล กระบวนการธุรกิจ กลยุทธ์ธุรกิจ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกิจ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

Course Content

บทที่ 1 ค้นหาสิ่งที่ชอบ เลือกสิ่งที่ใช่ มาเป็นสินค้า
หาสินค้า เลือกสินค้า

บทที่ 2 อุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็น
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องใช้

บทที่ 3 สร้างรังสรรค์ร้านค้าจากโซเชียลมีเดีย
สร้างร้านค้าออนไลน์

บทที่ 4 ประชาสัมพันธ์ร้านค้าผ่านโลกออนไลน์
เผยแพร่มาให้คนเข้ามา

บทที่ 5 การโต้ตอบสื่อสารกับลูกค้า เปิด และ ปิดการขาย
ทักษะ แนวทางเปิดและปิดการขายสินค้า

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet