เตรียมเรียนวิชาใหม่! วิทยาการคำนวณ ป.1 ป.4 ม.1 ม.4 เริ่มเรียนพฤษภาคม 2561

เด็กที่กำลังขึ้นชั้น ป.1 ป.4 ม.1 ม.4 ได้เจอแน่นอน เตรียมตัวไว้เลย ในเนื้อหาการเรียน จะมีทั้งสอนออกแบบและเขียนโปรแกรม การคำนวณ การแก้ปัญหา เป็นต้น เพราะการศึกษา เป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องปรับให้เหมาะกับยุคสมัยของเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ไปทำพาสปอร์ตเด็ก ต้องเตรียมตัวยังไง?

เตรียมเอกสารให้พร้อม
– บัตรประจําตัวประชาชนของเด็ก ที่ยังมีอายุการใช้งาน (กรณีที่เด็กมีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
– สูติบัตรฉบับจริง (กรณีเด็กอายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์)
– บัตรประจําตัวประชาชนของพ่อ-แม่
– หากพ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้พาสปอร์ตทางฉบับจริงของพ่อหรือแม่

Powered by Drupal